“Hoe je kijkt maakt wat je ziet”

Organisatie-coaching

Hoe vat ik dat op?

Door de verschuiving van arbeidsintensieve naar kennisintensieve organisaties wordt kennis steeds belangrijker. Leren in een organisatie neemt een grote plaats in.

Door middel van procesbegeleiding helpt een organisatiecoach bij het invulling geven aan dit leren. Zij werkt altijd vraag gestuurd en is geen alleswetende adviseur die komt vertellen wat de betrokkenen in een organisatie moeten doen.

Een lerende organisatie is wendbaarder en kan zich beter staande houden in de snel veranderende maatschappij.

Visie

Een vraagstuk of een werkmethode

De organisatiecoach begeleidt in plaats van stuurt, op een coachende manier. Veranderingen kunnen niet opgelegd worden. Het is net als met verliefdheid. Je kunt mensen niet dwingen om verliefd te worden. Je kunt wel samen de condities scheppen zodat de kans groot is dat het gebeurt.

De visie van organisatie coaching is met alle betrokkenen betekenis gegeven aan een vraagstuk of een werkmethode. Dus niet het top-down uitrollen van een geregisseerd veranderplan.

Typerend voor een organisatiecoach is dat zij een holistische en systemische kijk heeft op organisaties. Dat wil zeggen dat er wordt gekeken naar de organisatie als één geheel in samenspel met haar omgeving. Het is een systeem waarin alle onderdelen een rangorde hebben en op een bepaalde manier afhankelijk zijn van elkaar. De organisatiecoach kijkt door alle lagen van de organisatie heen.

Diensten

Wat zou jij willen onderzoeken?
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Intervisie

Intervisie is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie wordt benut en verder wordt ontwikkeld met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk. Ik begeleid teams waar intervisie nieuw is of vastloopt. Het doel is om het team op weg te helpen zodat zij na een aantal keren oefenen zelf aan de slag kunnen.

Brainstorm

Een brainstorm heeft als doel om nieuwe ideeën over een vraagstuk of onderwerp te verzamelen. Ik begeleid deze sessies als facilitator. Ik denk mee, stel trage vragen, ongewone verrassende vragen, scherpe vragen, hoe vragen en ik vraag mij ook steeds af of jullie die vragen ook zelf kunnen stellen

Training

Training wordt gegeven om vaardigheden te verkrijgen. Dat gebeurt door veel te oefenen. Ja ook met gebruik van rollenspellen. Situaties uit jullie eigen praktijk. Ik geef trainingen op maat zodat deze zo goed mogelijk aansluiten bij de behoefte van de deelnemers. Dus geen kant en klare programma’s die afgedraaid worden. Voorbeeld van trainingen zijn; Omgaan met feedback, klantcommunicatie, slecht nieuwsgesprekken en commerciële trainingen. Ik denk ook mee over hoe deze geleerde vaardigheden binnen de organisatie geborgd kunnen worden zodat het geen eenmalige actie is die weer verdampt naar verloop van tijd

Coaching

Coaching is ter ondersteuning van de ontwikkeling van jezelf of het team. Wat het doel is bepaal je zelf. Uiteindelijk is het resultaat dat je (als team) beter gaat functioneren. Dat kan zijn op het gebied van samenwerking, het nemen van verantwoordelijkheden, communicatie met de organisatie of…

Advies

Ik kan adviezen geven. Met mijn jarenlange ervaring en volle gereedschapskist ben ik daar niet te beroerd voor. Maar ik stel je daar wel een vraag bij; wat heb je eraan? En vooral waarom kwamen jullie zelf niet op dat idee? Misschien kun je met behulp van deze vragen je eigen manier van kijken die je zeker hebt, ontdekken en mogelijk verrijken.

Onderzoek

Onderzoek samen met betrokkenen naar fenomenen in jullie organisatie om te ontdekken welke patronen aanwezig zijn en hoe ze te doorbreken. Dat kan door middel van observatie, interviews en literatuuronderzoek.

Procesbegeleiding

Als facilitator begeleid ik bij verander, ontwikkel en leervraagstukken. Dat kan een vraagstuk zijn of het formuleren van een visie. Maar ook het definiëren van een veranderstrategie. Eénmalig of meerdere bijeenkomsten.

Mijn aanpak

Wat kan ik betekenen voor jouw organisatie?

Mijn hart gaat sneller kloppen als ik ruimte kan creëren om met elkaar in gesprek te gaan. Samen, in co-creatie, onderzoeken wat nodig is om jouw organisatie lerend te maken. Samen, met een duidelijke visie, de organisatie toekomstbestendig maken. Dat doe ik door mij binnenin jullie organisatie te begeven, daar waar gewerkt wordt!

Via interviews met betrokkenen of observaties van de dagelijkse praktijk leg ik inconsequent gedrag bloot. Gedrag wat niet bijdraagt tot de bedoeling die geformuleerd is. Daar hoort ook bij dat ik confronterend ben, vasthoudend en soms vertragend om helderheid te krijgen wat nu precies die bedoeling is.

Met elkaar in gesprek gaan is niet altijd makkelijk. Ik gebruik mijn nieuwsgierigheid, empathie, daadkracht en humor om jullie in beweging te krijgen. Met als gevolg dat jullie je snel vertrouwd voelen en je open kunnen stellen voor situaties die nieuw zijn. Als relatief buitenstaander (je bent immers onderdeel zodra je erin stapt) creëer ik een veilige sfeer waar ruimte is om “gedoe” op tafel te krijgen. Wanneer dit “gedoe” blootgelegd is kunnen jullie zelf gezamenlijke doelen en plannen vormgeven en toepassen in de praktijk. Ik begeleid hierin met passende oefeningen.

Zo komt er inzicht in onderliggende patronen van gedrag, gemeenschappelijke gedragingen, die steeds weer terugkomen. Dit inzicht is een voorwaarde om deze te kunnen doorbreken. Zelf betekenis geven aan gebeurtenissen en toetsen of deze bijdragen aan de bedoeling.

Ik focus mij op de onderstroom in jullie organisatie. Dus ‘horen’ wat er niet gezegd wordt en zoeken naar de vraag achter de vraag. Ik maak gebruik van apriciative inquiry; Waarderen wat er al is en goed gaat en problemen omzetten in wensen voor verandering, door op een positieve manier te onderzoeken.

Humor zorgt ervoor dat er gerelativeerd kan worden. Er komt zo lucht om het lerend vermogen zelf in gang te zetten. Ik lok dialoog uit, of debat of een boeiend gesprek. De kunst is om verschillen en overeenkomsten productief te maken. Dat heet leren van elkaar.

Jullie worden uitgenodigd om vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstuk te kijken. Ik nodig uit tot samenwerken (in tweetallen, in teams, op afdelingen de koppen bij elkaar). Een goed idee komt zelden alleen tot stand. Dat levert uiteindelijk een gedeeld beeld op, wat als basis kan dienen voor een gezamenlijke aanpak. Er is niet één waarheid, er is geen goed of fout. Er is ‘anders’. Als je ervaart dat het loslaten van je eigen patroon tot verrassende nieuwe inzichten kan leiden, dan ben je wellicht bereid dit vaker te proberen.

Ik word getypeerd als iemand die het verlangen probeert te prikkelen en laat inzien dat de eigen invloed op verandering veel groter is dan men vooraf dacht. Wanneer ik daar, door veel soorten vragen te stellen, een bijdrage aan kan leveren vergroot ik mijns inziens het lerend vermogen van jouw organisatie. Ik vraag mij dan ook af of jullie de vragen die ik stel, zelf ook kunnen stellen.

Door verschillende werkvormen in te zetten (zie diensten), help ik het leervermogen te vergroten zodat de organisatie wendbaarder wordt en er meer draagvlak is voor verandering. In een veilige omgeving oefenen met nieuw gedrag. ‘Trial and error’. Evalueren, wat werkt wel, wat werkt niet en weer opnieuw proberen. Samen verwachting en nieuwsgierigheid omzetten in experiment en reflectie.

Over mij

Wat doe ik?

De rode draad die door mijn professionele leven loopt is het werken met mensen. Eerst in het maatschappelijk werk en later in allerlei commerciële functies en mijn eigen bedrijf. De laatste twaalf jaar heb ik mijn gereedschapskist gevuld in de rol van trainer en coach.

Ik raak steeds meer gefascineerd door de dynamiek van organisaties. Hoe lopen zaken en op welke manier worden mensen beïnvloed?

In de bijna 30 jaar dat ik met mensen werk, verwondert het mij dat er niet meer stemmen in een organisatie gehoord worden. Als organisatiecoach loop ik warm voor verander, ontwikkel en leertrajecten die bottom-up geïnitieerd worden, waarbij de talenten van de medewerkers aangesproken worden.

Nu begeleid ik als organisatiecoach bij het ontrafelen van vraagstukken op het gebied van veranderen en leren.